Dịch vụ

văn bản pháp luật

thông tin liên hệ
Nguyễn Thị Khương
Giám Đốc
0983 50 50 56 - 0723 550386

Chia sẻ lên:
Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

Mô tả chi tiết

  DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ 

Gần đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế cuối năm nhưng quý doanh nghiệp khá bận rộn trong việc sản xuất, kinh doanh, nhân viên kế toán không có thời gian lập Báo cáo tài chính, lập quyết toán thuế TNDN, TNCN…, sổ sách kế toán lập chưa hoàn chỉnh do đó có nhiều sai sót và phát sinh rủi ro bị cơ quan thuế truy thu và phạt tiền thuế khi họ tiến hành kiểm tra, quyết toán tại Quý Doanh nghiệp.   

Để doanh nghiệp không bị TRUY THU THUẾ VÀ NỘP PHẠT khi lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ? 

Theo quy định của Luật thuế thì mọi doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định của Pháp luật. Do đó vấn đề tuân thủ chính sách thuế là một trong những yếu tố thường làm "đau đầu" không ít những Chủ sở hữu doanh nghiệp. Trước sau gì thì quyết toán thuế là công việc mà quý Doanh nghiệp cần lưu tâm. Với một công ty vừa và nhỏ, bạn phải quyết toán thuế sau 5 năm. Còn những đơn vị doanh nghiệp lớn thì thường là theo chu kỳ hàng năm. 

Làm thế nào để khi quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN với chi phí là thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế??  

Dịch vụ soát xét quyết toán thuế của KẾ TOÁN PHÍA NAM sẽ giúp bạn giảm thiếu tối đa về thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.

Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời các sai phạm và thực hiện điều chỉnh kịp thời những sai phạm đó (nếu có) trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra. 

Những chuyên gia của chúng tôi sẽ "tạm thời" thay mặt doanh nghiệp của bạn đứng ra làm việc với cơ quan thuế với mục đích là để hạn chế thấp nhất mức tiền phải nộp phạt (trong trường hợp bị phạt). 

CÔNG VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ  

Kiểm tra và soát xét lại toàn bộ hiện trang sổ sách kế toán và chứng từ của Doanh nghiệp, sau đó hoàn thiện chứng từ sao cho phù hợp với Quy định của pháp luật về thuế nhằm giảm thiểu tối đa số thuế phải nộp. 

Kiểm tra toàn bộ chứng từ đầu vào có đầy đủ để được khấu trừ VAT hay không? Cũng như đủ điều kiện được tính vào chi phí hợp lý chưa? 

Kiểm tra bộ hồ sơ chứng từ của việc ghi nhận doanh thu đã đầy đủ chưa (có biên bản giao nhận hàng không, ngày của hóa đơn có trùng với ngày của phiếu xuất kho và biên bản giao nhận hàng hay không?). 

Kiểm tra giá vốn hàng bán đơn vị đã tính đúng với một trong 4 phương pháp tính giá xuất kho chưa? Chứng từ của giá vốn có đủ điều kiện để được tính vào chi phí hợp lý chưa? 

Kiểm tra giá vốn hàng bán đơn vị đã tính đúng với một trong 4 phương pháp tính giá xuất kho chưa? 

Chứng từ của giá vốn có đủ điều kiện để được tính vào chi phí hợp lý chưa? 

Kiểm tra khoản chi phí lãi vay có phù hợp để được tính vào chi phí hợp lý hay không…? (Gồm kiểm tra hợp đồng vay, kiểm tra cách tính chi phí lãi vay, kiểm tra xem việc vay có phù hợp không). 

Kiểm tra bộ hồ sơ chi phí tiền lương có đầy đủ hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động, và quy chế lương không? Có đóng BHXH hay không? Và cách tính thuế TNCN có phù hợp không? 

Kiểm tra bộ hồ sơ của tài sản cố định có đầy đủ chứng từ chứng minh quyền sở hữu hay không? 

Kiểm tra bộ hồ sơ của chi phí công tác phí, chi phí tiền cơm, chi phí tiền trang phục, tiền vé máy bay…có đầy đủ chứng từ theo quy định hay không? 

Tư vấn , điều chỉnh số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, chi phí, lãi lỗ… 

Tư vấn các vấn đề xử lý sai phạm về thuế 

Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực 

Lập lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính năm. Đống thời sẽ đại điện DN  giải trình hồ sơ với cơ quan thuế

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Dịch vụ quyết toán thuế
Dịch vụ quyết toán thuế